Co připravujeme v tomto školním roce
     
     
     
     
     Část našeho školního vzdělávacího programu Škola pro tebe si můžete přečíst zde. Vzdělávací program v písemné podobě je k nahlédnutí v kanceláři zástupkyně ředitele školy.
     
     Soutěže a olympiády pořádané na naší škole v letošním roce:
     - olympiáda v českém jazyce
     - olympiáda v anglickém jazyce
     - zeměpisná olympiáda
     - biologická olympiáda
     - chemická olympiáda
     - Pythagoriáda
     - Matematický klokan
     - recitační soutěž
     - výtvarné soutěže