Perličky
 
Občanská výchova - 6. tř.
 
 Muž může mýt více jak jednu ženu.
 
 Uzavřít sňatek nemohou lidé duševně ochrnutí.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdy začíná podzim?
36.9.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo jsou prarodiče?
bratranec a sestřenice
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je antikoncepce?
kdo posílá dopis a nepodepíše se
prášky nebo jiná ochrana, aby muž nebo žena neotěhotněli
 
Otázka: 
Odpověď: 
Který smyslový orgán ve svém životě nejvíce využiješ?
vagínu
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl Bedřich Smetana?
narodný spevec
operysta
básník
malíř
 
Otázka: 
Odpověď: 
opera Bedřicha Smetany
Provdaná nevěsta
Dvě jeptišky
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo složil operu Rusalka?
Leoš Macháček
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo vynalezl lodní šroub?
Komenský
Kolombo
Antonín Dvořák
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo vynalezl ruchadlo?
Braniboři v Čechách
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co vynalezli bratři Veverkové?
struhadlo
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je to ruchadlo?
vodotrysk
hrací nástroj
měchačka
takový chrastítko
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo objevil krevní skupiny?
Haydn
ab, ba, ca, ab
Steval
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo objevil čtyři krevní skupiny?
Josef Žíla
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl Jan Janský?
krevní skladatel
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdy a kde byl upálen Jan Hus?
1718 na Žižkově
v boji
1. října na hranicích
 
Otázka: 
Odpověď: 
Proč se slaví Velikonoce?
Protože se tím oslavuje Nový rok
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co jsou Velikonoce?
vzpomínka na upálení Jana Husa
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo dostal Nobelovu cenu za literaturu?
svatý Václav
Josef Lada
 
Otázka: 
Odpověď: 
Komu říkáme učitel národů?
Leoš Janáček
Alois Jirásek
Marie Terezie
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je matrika?
Matrika je, kde pracují lidé na strojích.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co jsou národnostní menšiny?
otec, matka, syn nebo dcera
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl prvním ministrem zahraničí ČSR?
Oldřich Smetana
 
Otázka: 
Odpověď: 
Doplň přísloví Pýcha předchází...
...píchu.
...srdcem.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Vyjmenuj tři české hudební skladatele.
Petiška, Komenský, Jirásek
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jmenuj významného českého učitele.
pan učitel Šmíd, pan učitel Drozda
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co vám říká 28. říjen 1918?
druhá světová válka
vznik počítače
vládl Hitler
narodila se Božena Němcová
vypustili první raketoplán (Sputnik 1)
vyrobení videa
výroba první televize
 
 
Občanská výchova - 7. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je generálka?
hra pro vysoké armádní důstojníky
na policii, když někdo udělá nějaký zločin
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je ekologie?
hygiena
znečištění ovzduší
 
Otázka: 
Odpověď: 
Vyjmenuj národní parky ČR.
Nové Švícka
Podkrušnohorský
Podií
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co jsou národnostní menšiny?
Kanada
Šumava, Krkonoše
hrad, vlajka
Němcové
radnice, památky
náměstí
Moravsko
 
učebnice: 
žáci čtou: 
...totalitní státy...
...toaletní státy...
 
učebnice: 
žáci čtou: 
...etnické...
...erotické...
 
Otázka: 
Odpověď: 
státní zřízení Velké Británie
veřejná bezpečnost
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo složil naši státní hymnu
slova - Škvorecký
hudba - František Krupka
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jak se jmenuje nejznámější světová organizace na ochranu přírody?
Greenhorn
 
Otázka: 
Odpověď: 
K památkám dopiš umělecký sloh (např. Karlštejn - gotika).
Lednice - mrazící stroj
 
 
Občanská výchova - 8. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
3 jména spojená s Chartou 77
Havel, Hájek, Berousek, Pavlov
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je bezpečný sex?
lechtání pohlavních orgánů
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je xenofobie?
sekera
táhne za provaz těžké předměty
dělnické práce
 
 
Občanská výchova - 9. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je deficit?
potvrzení o stánkovém prodeji
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jmenuj sousední stát ČR, kde se platí šilinkem.
Švýcarsko
 
 
Rodinná výchova - 6. tř.
 
 Zdravého spánku dosáhneme tím, že koukáme na telku. A nebo si ničeho nevšímám a spím.
 
 Zdravého spánku dosáhneme: spaním, unavením, odpočíváním.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jak odpočívá duševně pracující?
učí, supluje a uklízí
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jak odpočívá fyzicky pracující?
kope, uklízí a hrabe
 
 Doktor odpočívá přestávkou.
 
 První člověk na Zemi se jmenoval Adam a Eva.
 
 GOU GARVIN se jmenoval bůh.
 
 
Vlastivěda - 5. tř.
 
 Josef II. - patent o zrušení nevolnosti
 
Otázka: 
Odpověď: 
Které hlavní státní orgány sídlí v Praze?
srdce Evropy
 
 
Zeměpis - 6. tř.
 
 Země je na polích zploštělá.
 
 Přirozená družice Země je Věstonická Venuše.
 
 Joachim Barrande byl francouzský patolog.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co létá ve vesmíru?
Droužkovice
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl první člověk na měsíci?
1957 - Jan Ámos Komenský
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl první československý kosmonaut?
Nein Amstrolong
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je duna?
návaly vody
vebbloudi chodí potom poušť
keřoviny
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jak se v polární oblasti střídá den a noc?
ráno je ráno a večer je večer
kolem slunce se otáčí
 
Otázka: 
Odpověď: 
Který světadíl je nejmenší?
rudé moře
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kolik měří Mariánský příkop a kde ho najdeme?
11 000 km a najdeme ho na mapě
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo jako první stanul na jižním pólu?
Amstrdamus
 
 
Zeměpis - 7. tř.
 
 Mount Everest měří 8848 km.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Vyjmenuj dva ropovody tekoucí do ČR.
Labe a Vltava
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co jsou to monzuny?
pololetní větry
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je to monzun?
půlnoční vítr
ovětrávání země
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co znamená slovo nomád?
kříženec bílé a žluté rasy
kočovní pastelectví
 
Otázka: 
Odpověď: 
Která surovina se těží v jihozápadní Asii?
rýže
čaj, tabák, růžový olej
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jak se nazývají příslušníci významné menšiny v Turecku?
Uslimové
 
 
Zeměpis - 8. tř.
 
 Na jihu Čech se pěstují jícniny.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Která z elektráren do řady nepatří a proč? Prunéřov - Komořany - Vřesová - Tušimice
Tušimice - jsou na Moravě
Tušimice - je to jaderná elektrárna
 
Otázka: 
Odpověď: 
Který je největší český rybník?
Černé moře
Ruzyně
 
Otázka: 
Odpověď: 
Čím se proslavil Jakub Krčín?
objevil v Karlových Varech vřídlo
připojil Semily do Libereckého kraje
 
Otázka: 
Odpověď: 
Které pohoří se skrývá pod německým názvem Erzgebirge?
javorový list
 
Otázka: 
Odpověď: 
Vyjmenuj přehrady na Vltavě.
Lipno I, Lipno II, Orlík, Slamík, Chomík
 
Otázka: 
Odpověď: 
Proč má Praha špatné životní prostředí?
leží v kotli
 
Otázka: 
Odpověď: 
Která dřevina je v ČR nejrozšířenější?
uhlí
 
Otázka: 
Odpověď: 
Doplň větu: V ČR se rodí více chlapců, ale žen je více, protože...?
...mají delší životnost.
 
 
Zeměpis - 9. tř.
 
 Na rovníku je O°C.
 
 Slovensko je západoasijská země.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jakou znáš luštěninu?
ovoce
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jaké druhy elektráren známe?
benzínová
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je monokultura?
kultura jednoho národa
 
 
Přírodopis - 7. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co vzniká po oplození?
Bogota
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem?
strom má větve a kořen, keř nemá kořen, jen větve
keř má kořeny nad zemí, strom má kořeny v zemi
strom má velké kořeny a není tolik do země zasazený
 
 
Přírodopis - 8. tř.
 
 Spermie se tváří ve varlatech.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kde se nachází vitamín C?
v lékárně
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdy se tvoří v těle ženy placenta?
po každém pohlavním styku
 
Otázka: 
Odpověď: 
Proč virus HIV nenapadá červené krvinky?
protože se jich bojí
 
 
Chemie - 8. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Uveď vlastnosti kuchyňské soli
fialová barva
 
 
Český jazyk - 7.tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Napiš ženský rod od slova docent
docentice
 
 
Český jazyk - 8.tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Uveď alespoň jedno dílo Aloise Jiráska.
Ferda mravenec
 
 
Český jazyk - 9.tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo napsal román Matka?
Hitler
 
Otázka: 
Odpověď: 
Přetvoř větu tak, aby obsahovala přechodník: Jakmile ho spatřila, vrhla se mu do náruče.
Jakmile ho spatřilouc, vrhlouc se mu do náručíce.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Utvoř větu s přechodníkem z těchto slov: námořníci, popíjet, debatovat, rum?
Námořníci rádi popíjevši i debatovavše u pití s názvem Rum.
 
 
Hudební výchova - 9. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co způsobí tečka za notou?
ukončí ji
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl trubadúr?
člověk, který troubí
 
Otázka: 
Odpověď: 
opera
hra bez zpěvů
 
 
Dějepis - 6. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co měli ve znaku husité?
přesýpací hodiny
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jaké znáš vývojové typy člověka?
neandrtálec dnešního typu
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jaké nástroje používal člověk vzpřímený?
kloubní klín
 
Otázka: 
Odpověď: 
Jaký byl způsob života ve Spartě?
ženy musely chodit s otroky
 
 
Dějepis - 8. tř.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Kdo byl velitelem revolučních vojsk USA na konci 18. století?
T.G.Masaryk
 
 
Informatika - 7. a 8. tř.
 
 Základní částí počítače je šipka.
 
Otázka: 
Odpověď: 
Co je hardware a software?
Hardware je antivir, který je u určitého windowsu, myslím, že je rychlý. Software je antivir, který je také u windowsu a je pomalejší.
 
Otázka: 
Odpověď: 
K čemu slouží zástupce?
Zástupce je např. u internetu, že tam není ohrožení viru.
 
 
Angličtina
 
 Have we got any apples? I'm Hungary.
 
Otázka: 
Odpověď: 
The Victorians didn't have shampoo, so they had to wash their hair with soap.
Viktoriánci neměli šampon, takže si museli mýt vlasy polévkou.
 
 Zápis v žákovské knížce: Přítomný čas sprostý