PEDAGOGICKÝ SBOR
 
jméno: třída:vyučuje:
Mgr. Monika PANSKÁ matematika, fyzika, výchovný poradce
Mgr. Lenka BROŽKOVÁ V.C1. stupeň ZŠ, výtvarná výchova
Mgr. Lucie JANOUŠKOVÁ IX.Ddějepis, zeměpis, angličtina
Mgr. Jarmila JEŽILOVÁ angličtina, informatika, přírodopis
Mgr. Iveta MACHÁČKOVÁ VII.Dněmčina
Mgr. Martina MARKOVÁ II.C1. stupeň ZŠ, hudební výchova
Mgr. Renata NETÍKOVÁ čeština, dějepis, vedoucí školní knihovny
Mgr. Marie POLEJOVÁ IX.Czeměpis, tělesná výchova
Mgr. Dana POMAJBÍKOVÁ IV.C1. stupeň ZŠ
Mgr. Renata PROLLOVÁ II.Dspeciální pedagog
Soňa SUKDOLOVÁ III.C1. stupeň ZŠ
Mgr. Vladimír ŠMÍD čeština, dějepis
Mgr. Vladimíra THÜROVÁ V.D1. stupeň ZŠ
Mgr. Pavlína TOMÁŠKOVÁ VII.Cmatematika, zeměpis
Mgr. Alena VALEVSKÁ 1. stupeň ZŠ, hudební výchova, vedoucí pěveckého sboru
 
Seznam pedagogických i ostatních pracovníků od založení školy do r. 2006 si můžete přečíst zde:
Seznam pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří pracovali na škole v letech 1956 - 2006 - dokument PDF
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA
 
Dáša BEŠORNEROVÁ vedoucí vychovatelka
Miroslava PÝCHOVÁ vychovatelka