Vítáme vás na stránkách základní školy
      
     Do školního roku 2008/2009 byla naše škola úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky, speciálními dyslektickými třídami v 5.-8. ročníku, školní družinou a školní jídelnou. Naše škola má dlouhodobé úspěchy v péči o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Našimi žáky nejsou pouze děti z okolí školy, ale dojíždějí k nám z celého Chomutova, z okolních vsí i ze vsí horských. Těmto dětem se věnují zkušení učitelé se speciálním pedagogickým vzděláním.
      
     Od 1. ledna 2009 je naše škola sloučena se Základní školou Chomutov, Akademika Heyrovského 4539. V letošním školním roce 2009/2010 budou v budově ZŠ Havlíčkova vyučovány třídy II.C, II.D, III.C, IV.C, V.C, V.D (1. patro), VII.C, VII.D, IX.C, IX.D (přízemí).
      
 
Kontakt:
ředitelna/fax: 474 624 122
školní jídelna: 474 629 454
e-mail: reditel@9zscv.cz, zastupce@9zscv.cz

Kontakt na ZŠ Akademika Heyrovského:
tel./fax: 474 628 590
e-mail: reditel@12zscv.cz, zastupce@12zscv.cz
www stránky: http://12zscv.cz/