Projekt Voda
     
     
     
     
     Na naší škole probíhal od 12.5.2008 projekt Voda. Projektu se účastnili žáci všech tříd školy.
     Cíle projektu:
     - hlubší poznání výzkumu vody
     - uvědomit si vlastní odpovědnost za kvalitu a čistotu pitné vody
     - zjistit, kde se bere, kam odtéká, co ji špiní
     - proč s ní šetřit
     - jaký je koloběh vody
     - vytvořit prezentaci projektu Voda očima našich žáků
     V rámci projektu se konaly zeměpisné a přírodopisné soutěže, hudební vystoupení, výtvarná, literární a fotografická soutěž s prezentacemi a výstavami. Žáci se účastnili exkurzí v úpravně pitné vody, čističce odpadních vod a vodních dílech v okolí Chomutova, shlédli i expozici Mořský svět v Praze. Všichni žáci, kteří se účastnili projektu, obdrželi pamětní list. Materiály z projektu budou použity k výuce v dalších letech.
     Soutěže:
     - Voda z pohledu přírodopisného
     - literární soutěž (volný slohový útvar)
     - fotografická soutěž Voda objektivem
     - výtvarná soutěž pro 1. a 2. stupeň
     Exkurze:
     - Povodí Ohře Chomutov (filmy o ekologické problematice a o zaměření podniku)
     - vodní díla Křímov a Kamenička a úpravna pitné vody III. mlýn
     - cyklovýlet na přehradu Kamenička
     - Čistírna odpadních vod v Údlicích
     - Čistírna odpadních vod v Jirkově
     - expozice Mořský svět v Praze
     - ekologické středisko Natura v Rumburku
     Prezentace:
     - výstava výtvarných prací v atriu školy
     - výstava fotografických prací soutěže Voda objektivem
     - prezentace literárních prací
     - Píseň o vodě (V.A, V.B)
     - hra na láhve (VI.A, VI.B)
     - Moje kniha o vodě pro prvňáčka (připravila IV.A)
     - překlady zajímavostí ze stránek American Museum of Natural History, New York a U.S. Geological Survey (IX.A, IX.B, VIII.B)
     - výsledky ankety Jak se ti voda nejvíc líbí
     - den na Nechranické přehradě s Policií ČR (I.A, I.B)
     - Den vody pro prvňáčky (organizovala VI.B)
     - kouzelnický pořad s využitím vody pro prvňáčky
     Děkujeme sponzorům a organizacím:
     - Severočeské doly Chomutov
     - Povodí Ohře Chomutov
     - Policie ČR
     - Úpravna pitné vody III. mlýn
     - Čistírna odpadních vod Jirkov
     - Čistírna odpadních vod Údlice
     
     
     V pátek 13.6.2008 proběhlo v tělocvičně vyhodnocení projektu Voda pro 1. stupeň. Fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
     
     
     V rámci projektu byla vyhlášena fotografická soutěž Voda objektivem. Výsledky soutěže:
     1. místo: Kristýna Bigasová (VI.B) - Vodopád
     2. místo: Lukáš Mock (VI.B) - Kapky deště, Moře
     3. místo: Šarlota Dušková (VI.A) - ZOO Praha, Ladislav Drobný (VIII.A) - Ledová řeka (Myší díra u Křímova)
     4. místo: Jiří Hansel (VII.A) - Rybník v Mezihoří, Nikola Matulová (IX.A) - Chomutovský zoopark
     Ve Fotogalerii se můžete podívat na některé z prací.
     
     
     Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout práce z literární soutěže pro žáky 2. stupně.
     
     
     Fotografie použité k přípravě projektu Voda (foto Jarmila Ježilová) můžete vidět ve Fotogalerii.
     
     
     Vybraní žáci 7.-9. tříd navštívili dne 11.6.2008 vodní díla Křímov a Kamenička a úpravnu pitné vody na III. mlýně. Fotografie z exkurze můžete vidět ve Fotogalerii. Historické snímky z výstavby Křímovské přehrady si můžete prohlédnout zde.
     
     
     Jak dopadly výsledky hlasování soutěže Jak se ti voda nejvíc líbí, si můžete přečíst zde:
     Jak se ti voda nejvíc líbí - dokument Word
     
     
     Žáci 9. tříd navštívili dne 20.5.2008 čistírnu odpadních vod v Údlicích. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
     
     
     Děti z 1. tříd se svými učitelkami prožily 22. května 2008 den s Policií ČR na Nechranické přehradě. Fotografie p. uč. Gabriely Handrychové z této události můžete vidět zde.
     
     
     Angličtináři 8. a 9. tříd získávali informace k projektu na stránkách American Museum of Natural History, New York a U.S. Geological Survey.
     Některé zajímavosti si můžete přečíst zde:
     Několik rad, jak šetřit vodou a pomáhat planetě Zemi - dokument Word
     Zajímavosti č. 1 (Mraky, Vracení vody zpět, Špatné počasí, Voda v běhu, Přetváření povrchu, Bílé kouzlo) - dokument Word
     Zajímavosti č. 2 (Zaplaveni vodou, Zmrzlé žáby, Vylučování soli, Žraloci, Tučňáci, Voda jako chodník) - dokument Word
     Zajímavosti č. 3 (Slané ulice, Kloužeme, Vliv ročních období, Porušení pravidel, Pulsující řeka) - dokument Word
     Zajímavosti č. 4 (Proč trvá tak dlouho smýt si mýdlo s rukou, Jak to, že plavecký bazén vydrží čistý, Proč je pitná voda občas zakalená, Proč jsou na naší vaně nebo dřezu zahnědlé skvrny, Proč jsou některá jezera zarostlá řasami a rostlinami) - dokument Word
     Zpráva v láhvi (o balené vodě) - dokument Word
     Vodní díla (Jak používáme pitnou vodu, Kde je voda vzácná, Jak využíváme pitnou vodu ve světě, Kolik vody spotřebují lidé denně, Kolik vody mají lidé k dispozici, Malé přehrady - velký účinek, Zdi napříč řekami, Další řešení, Přehrazování světových řek, V číslech, Přehrada za přehradou, La Plata, Modrý Dunaj, Problematické vody, Hospodaření na vyschlé zemi) - dokument Word
     Co je voda (Rondi Davies) - dokument Word
     Několik zajímavých otázek a odpovědí o vodě v angličtině - dokument Word
     Evropská vodní charta - dokument Word
     Voda. Regulace. (Lenka Rubensteinová) - dokument Word
     
     
     Na fotografie z přípravy projektu se můžete podívat ve Fotogalerii.
     
     
     
     
     Chceš šetřit vodou a pomáhat planetě Zemi?
     Zde je několik rad:
     - Pij vodu z vodovodu a nevyhazuj plastové láhve od balené vody, ale používej je opakovaně.
     - Když si myješ ruce, nenechávej zbytečně téct vodu.
     - Zastavuj vodu, když si čistíš zuby, a ušetříš měsíčně až 95 l vody.
     - Zkrať dobu sprchování o minutu nebo dvě a ušetříš až 560 l vody za měsíc.
     - Předej tyto rady své rodině a kamarádům.